Profil firmy:

Firma vznikla v roku 2003. Najprv ako fyzická osoba, ktorá sa v júli 2006 transformovala na s.r.o.. Zameranie firmy je orientované na priemyselnú automatizáciu a energetiku. Firmu tvorí majiteľ a dvaja spolupracovníci. Pri realizácii zákaziek firma spolupracuje s elektromontážnymi firmami, revíznymi technikmi, konštruktérmi a strojárskymi firmami, ktoré realizujú práce strojnej a mechanickej konštrukcie, opráv a výroby JUS . Za obdobie našej existencie sme realizovali viacero zákaziek. O našej kvalite svedčí to, že sme sa v uvedených firmách dobre uchytili, o čom svedčia viaceré úspešne realizované a ďalšie nové zákazky.


Kontakt:
Hlboká 5198/14, Martin
Tel.: +421-911-77 94 90
E-mail: se@se-control.sk